پژوهشگاه ابن سینا

پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا

 

سیستم مدیریت جامع اطلاعات سامان پژوه


طراحی و توسعه توسط واحد فن آوری اطلاعات
پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا
مهندس محسن اسلامی فر