بخش مدیریت کتابها

 کدعنوانسالصفحه هاISDBپژوشکده
1روشهای نوین توليدمثل انسانی از ديدگاه فقه و حقوق (چاپ اول)1380416964-459-505-XRBRC
3نگرشی نوین بر سندرم سقط مكرر1382166964-94841-0-8RBRC
4روشهای نوین كمك باروری1384345964-94841-1-6RBRC
5اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری (چاپ اول)1384458964-530-046-0RBRC
6بیوتکنولوژی تولیدمثل1384490964-94841-2-4RBRC
7رحم جایگزین (چاپ اول)1386476964-530-197-0RBRC
8سقط جنین (چاپ اول)1386524978-964-530-211-3RBRC
9اندومتریوز1387176978-600-90412-9-9RBRC
10بیمه و ناباروری1387140978-600-5406-07-8RBRC
11هم نشست (محرمانگی در درمان ناباروری، حق بر شناختن پدر و مادر بیولوژیک، انتخاب جنسیت)138764964-94841-7-5RBRC
1234


نرم افزار جامع اطلاعات سامان پژوه، @١٣٩٨ - تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه : مهندس محسن اسلامی فر - پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا