بخش مدیریت سخنرانی های علمی

    
 کدعنوانتاریخسخنرانپژوهشکدهآدرسکد آموزش
885 06/03/2019 MARCARI 
884 05/03/2019 MARCAIC 
883 03/03/2019 MARCAIC 
882 27/02/2019 MARCAIC 
881 24/02/2019 MARCAIC 
12345678910...


نرم افزار جامع اطلاعات سامان پژوه، @١٣٩٨ - تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه : مهندس محسن اسلامی فر - پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا